Shoqata Evropiane për Psikoterapi (EAP) në vitin 2016 ka formuar task forca e kryesuar nga autori përkatë te EAp, për të adresuar çështjen e shëndetit mendor dhe Psikoterapisë në krizën aktuale të refugjatëve.