Rreth Psikoterapisë

Psikoterapia siguron një trajtim efektiv për njerëzit me çrregullime psikologjike dhe psikosomatike. Personave që përjetojnë ndjenja të zbrazëtisë ose të pakuptimta në jetën e tyre ose që kërkojnë një ndjenjë më të madhe të përmbushjes, këto raste mund të ndihmohen nga psikoterapia.

Njerëzit mund të kërkojnë ndihmë psikoterapeutike për arsye specifike, siç janë traumat e hershme të fëmijërisë, çrregullimet e të ngrënit, sjellja obsesionale ose ankthet apo fobit. Në raste të tjera ndihma kërkohet për shkak të ndjenjave më të përgjithshme të depresionit ose anktheve, vështirësive në përqendrim, pakënaqësisë në punë ose pamundësisë për të formuar marrëdhënie të kënaqshme.
Sidoqoftë, vlera e psikoterapisë nuk është e kufizuar vetëm tek ata me probleme të shëndetit mendor.

Marrëdhënia midis psikoterapeutit dhe klientit është një element thelbësor në procesin e psikoterapisë. Psikoterapeuti apo ndonjher i quajtur psikoterapisti ofron një mjedis kompetent dhe privat në të cilin përvojat e vështira mund të hulumtohen dhe punohen.

Nga Psikoterapia mund të përfitojë të rriturit, adoleshentët, fëmijët, çiftet dhe familjet.

 


Çarë është psikoterapia?

Psikoterapia është një disiplinë e pavarur shkencore, në një nivel të përparuar, të kualifikuar dhe shkencor. Ajo përfshin një gamë të afrimeve dhe metodave të bazuara në një organ të themelor të: TEORIS, METODOLOGJIS DHE KERKIMIT.

Termi Psikoterapi përfshin një varg qasjesh dhe metodash. Të gjitha ato përfshijnë një trajtim psikologjik specifik (siç edhe dallon nga mjekësia ose farmakologjike) për një varg vështirësish psikologjike, emocionale dhe marrëdhënie në bashkëveprim.

Secila qasje bazohet në një organ të themeluar mirë të teorisë, metodologjisë dhe kërkimit, dhe është i bazuar në një filozofi të personit dhe gjendjes njerëzore.

Psikoterapia mund të jetë trajtim i shkurtër apo i gjatë. Disa qasje përqendrohen në trajtimin dhe zgjidhjen e simptomave dhe adresimin e sjelljes dhe njohjes së hapur. Qasje të tjera synojnë ndryshimin e personalitetit dhe zhvillimin emocional duke marrë parasysh aspektet e botës së brendshme për të cilën personi mund të mos jetë i vetëdijshëm dhe duke i ndihmuar ata të kuptojnë dhe të ndryshojnë thellë dhe shpesh pa vetëdije probleme emocionale dhe marrëdhëniet. Qasje të ndryshme mund të tregohen ose të përshtaten sipas problemit prezent ose preferencës së klientit.

Psikoterapia siguron një TRAJTIMI EFEKTIV për personat me ÇRREGULLIME PSIKOLOGJIKE serioze psikologjike. Njerëzit mund të kërkojnë ndihmë për arsye specifike siç janë traumat e hershme të fëmijërisë, çrregullimet e të ngrënit, gjendjet psikosomatike, ide vetëvrasje, çrregullimi i stresit post-traumatik, sjellja obsesionale ose ankthet apo fobit. Në raste të tjera ndihma kërkohet për shkak të ndjenjave më të përgjithshme të depresionit ose ankthit, vështirësive në përqendrim, pakënaqësisë në punë ose pamundësisë për të formuar marrëdhënie të kënaqshme. Sidoqoftë, vlera e psikoterapisë nuk është e kufizuar vetëm tek ata me probleme të shëndetit mendor. Shumë njerëz që përjetojnë ndjenja të zbrazëtisë ose të pakuptimta në jetën e tyre ose të cilët kërkojnë një sens më të madh të përmbushjes mund të ndihmohen nga psikoterapia. Psikoterapia mund të përfitojë të rriturit, adoleshentët, fëmijët dhe familjet.

Lidhja me psikoterapeutin është një element thelbësor në terapi. Psikoterapeuti ofron një mjedis konfidencial dhe privat në të cilin përvojat e vështira mund të hulumtohen dhe punohen. Hulumtimi aktual teorik dhe empirik konfirmon rëndësinë e marrëdhënies terapeutike si një faktor kritik që ndikon në rezultatin e suksesshëm të psikoterapisë.

Psikoterapia gjithashtu ka përfituar nga zhvillimet më të reja në Teorinë e ATASHIMIT dhe gjetjet nga të dyja anët shkencore AFEKTIVE dhe KOGNITIVE. Psikoterapistët janë të angazhuar në mënyrë aktive me kolegë nga neuroshkenca në këto fusha të reja që shfaqen. Psikoterapia është në thelb një terapi e të folurit, megjithatë psikoterapistët mund të përdorin një sërë metodash duke përfshirë artin, muzikën, dramën dhe lëvizjen.

Sesione psikote rapeutike mund të jenë:

  • një pas një
  • përfshijnë një partner të anëtarit të familjes
  • në një grup
  • disa terapistë të specializohen në ofrimin e psikoterapisë për adoleshentët dhe fëmijët.

Psikoterapistët e KAP/EAP kryejnë PUN PRO PROFESIONALE duke përfshirë Shërbimet Kombëtare të Shëndetit, Spitalet Psikiatrike dhe të Përgjithshme, Qendrat e Fëmijëve dhe të Rinjve, Praktikat private dhe grupet vullnetare.


 

(1) Irish Council for Psychotherapy’s Submission Paper to the Department of Health on the proposed Statutory Regulation of Psychotherapy and Counselling under the Health and Social Care Professionals Act 2005