Përfitimet | Pse psikoterapia

Shumë njerëz që përjetojnë ndjenja të zbrazëtisë ose të pakuptimta në jetën e tyre ose që kërkojnë një ndjenjë më të madhe të përmbushjes mund të ndihmohen nga psikoterapia.

Psikoterapia siguron një trajtim efektiv për njerëzit me çrregullime të rënda psikologjike dhe psikosomatike. Njerëzit mund të kërkojnë ndihmë për arsye specifike siç janë traumat e hershme të fëmijërisë, çrregullimet e të ngrënit, ide për vetëvrasje, çrregullimi i stresit post-traumatik, sjellja obsesionale ose ankthet apo fobi. Në raste të tjera ndihma kërkohet për shkak të ndjenjave më të përgjithshme të depresionit ose anktheve, vështirësive në përqendrim, pakënaqësisë në punë ose pamundësisë për të krijuar marrëdhënie të kënaqshme. Sidoqoftë, vlera e psikoterapisë nuk është e kufizuar vetëm tek ata me probleme të shëndetit mendor.

Kur shpirti ka nevojë për ndihmë, psikoterapia mund të jetë zgjidhja.