ORGANET E KAP-IT

  • Kuvendi i Përgjithshëm
  • Bordi Drejtues
  • Komisioni i Anëtarësimit
  • Komiteti Etik
  • Komiteti i Standardeve të Trajnimit dhe Certifikimit

Bordi Drejtues:

enver-cesko
Enver Çesko
aftim-blyta
Afrim Blyta
arber-zeka
Arber Zeka
azra-latifi
Azra Latifi
arton-ademi
Arton Ademi
neb-zeka
Nebahate Zeka
Ar Veseli
Arife Veselaj
Valbona
Valbona Ramaj
Emine Seferaj
Emine Seferaj
Gona
Antigona Qenaj
Yll Avdijaj
Yll Avdijaj
elmedina-cesko
Elmedina Çesko
eltira-sadiku
Eltira Sadiku

Kryesia:

enver-cesko
Enver Çesko – Kryetar
aftim-blyta
Afrim Blyta – zv Kryetar
arber-zeka
Arber Zeka –  Sekretar
Valbona
Valbona Ramaj

I deleguari nga Kuvendi:

azra-latifi
Azra Latifi

Komisioni i antarsimit:

elmedina-cesko
Elmedina Çesko
eltira-sadiku
Eltria Sadiku

Komitetit i Standardeve të Trajnimit dhe Certifikimit:

Emine Seferaj
Emine Seferaj
neb-zeka
Nebahate Zeka
Ar Veseli
Arife Veseli

Komiteti etik:

arton-ademi
Arton Ademi
ylli
Yll Avdijaj
Gona
Antigona Qenaj