Shoqata e Psikoterapeutëve të Kosovës

Rr. Idriz Gjilani, Nr 48, Kurriz (mbi plato).

1000, Prishtinë.

Kosovë.

psychotherapy.kap@gmail.com

+383 44406994

+38344113376